Izjava o dostopnosti

Dostopnost

Na Občini Jesenice se zavezujemo, da bomo omogočali dostopnost uradne spletne strani www.visit.jesenice.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom.

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče www.visit.jesenice.si,
Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • prikaz vsebin za uporabnike podpornih tehnologij
 • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
 • omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov,
 • bralnik v podprtih brskalnikih,
 • spreminjanje velikosti pisave in kontrasta med besedilom in ozadjem,
 • uporaba lupe za slabovidne,
 • poudarjanje povezav.

Stopnja skladnosti

Spletišče www.visit.jesenice.si je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča www.visit.jesenice.si nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Posamezne elemente dostopnosti smo lahko izboljšali in jih prilagodili določilom ZDSMA v skladu z možnostmi. Nekatere spletne vsebine pa trenutno ne morejo izpolnjevati vseh zahtev glede dostopnosti. Njihovo dokončno prilagajanje zahtevam bi bilo, predvsem z vidika kompleksnosti vsebine, nesmotrno v smislu nesorazmernega bremena v kadrovskem in tudi finančnem pogledu.

Primeri takih vsebin so:

 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
 • programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila),
 • različne kompleksne tabele s podatki.

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi zelo pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletišču www.visit.jesenice.si kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Občina Jesenice
Cesta železarjev 6
4270 Jesenice

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

Nadzor nad izpolnjevanjem zahtev glede spletne dostopnosti, izdelane ocene nesorazmernega bremena, objave izjave o dostopnosti in zagotavljanjem mehanizma za povratne informacije, skupaj z odgovarjanjem uporabnikom po določilih ZDSMA, izvajajo inšpektorji Uprave Republike Slovenije za informacijsko varnost pri Ministrstvu za javno upravo.

Kontaktni podatki pristojnega nadzornega organa, na katerega uporabniki lahko naslovijo prijavo o nezadovoljivih odgovorih na svoje obvestilo ali prošnjo:

Inšpektorat za javni sektor
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
+386 1 478 83 84

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 20.4.2023 na podlagi samoocene.